КПНЗ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Атестація КПНЗ БДЮТ

НІКОПОЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н А К А З

 

від 03.02.2014                                                                                                                       № 29

 

Про підсумки атестаційної експертизи

комунального позашкільного навчального

закладу «Нікопольський будинок дитячої та

юнацької творчості»

 

            На виконання графіку  проведення державної атестації позашкільних навчальних  закладів міста, затвердженого наказом  відділу освіти і науки Нікопольської міської ради від 02.06.2011р. № 162, на підставі наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», від 21.08.2003 № 567 “Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”, наказів головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 08.06.2010 № 454 «Про затвердження критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів», від 25.10.2011 №836/0/212-11 «Про заходи щодо державної атестації позашкільних навчальних закладів»(зі змінами), наказу відділу освіти і науки Нікопольської міської ради від 11.11.2013  №  227\2 «Про проведення атестаційної експертизи комунального позашкільного навчального закладу  «Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості», з метою забезпечення державного контролю за діяльністю позашкільного навчального закладу,  у період з 09 по 22 січня 2014 року комісією у складі 9 осіб з числа представників Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, працівників відділу освіті і науки Нікопольської міської ради, методичного кабінету та централізованої бухгалтерії проведено атестаційну експертизу комунального позашкільного навчального закладу  «Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості», в ході якої здійснено експертну перевірку всіх напрямків діяльності позашкільного навчального  закладу відповідно до робочої програми, підготовлено акт та пропозиції за її наслідками (додаються). 

            Атестаційною експертизою встановлено, що педагогічний колектив комунального позашкільного навчального закладу  «Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості» повністю, на високому   рівні забезпечує реалізацію Державної політики та виконання вимог чинного законодавства в сфері  позашкільної освіти за напрямками: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний, спортивний та військово-патріотичний. 

          Система планування, що існує в КПНЗ НБДЮТ і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу і забезпечує планомірний розвиток закладу.  Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність закладу, відповідають заявленому типу і статусу позашкільного навчального закладу. 

Заслуговує на увагу робота адміністрації позашкільного закладу та педагогічного  колективу щодо створення сприятливих умов для розвитку творчих  здібностей вихованців, зміцнення навчально-методичної   та   матеріально-технічної бази, що забезпечує високу результативність роботи керівників гуртків та участі вихованців у конкурсах та фестивалях різних рівнів. Добросовісну багаторічну працю працівників КПНЗ НБДЮТ відмічено численними  відзнаками і нагородами. Протягом 2011-2013р.р. під керівництвом досвідчених керівників гуртків вихованці БДЮТ здобули в Міжнародних,  Всеукраїнських та обласних конкурсах та фестивалях 30 перемог  в сольних виступах та  21 нагороду – в колективних. Двом гурткам за значні досягнення в галузі сучасного мистецтва , за високі показники в міжнародних, всеукраїнських мистецьких заходах у  2010 році присвоєно почесне звання  «Зразковий художній колектив». В обласному  конкурсі дитячої художньої творчості серед учнів середніх загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів освіти  «Моє Придніпров’я» 11 вихованців в сольних конкурсах та 8 колективів отримали 13-15 балів (максимальний бал – 15).

Дієвими є заходи адміністрації закладу з  організації  навчально-виховного процесу, науково-методичного забезпечення, організаційно-масової  роботи.  Динаміка розвитку мережі гуртків та  формування дитячого контингенту є стабільною  з 2010 року і має тенденцію до розширення. До участі у міських культурно - масових заходах, які організовує заклад,  залучено 105%  школярів та молоді міста. Педагоги та вихованці КПНЗ НБДЮТ - активні учасники всіх святкових урочистих заходів для міської громади. За останні три роки педагогами розроблено понад 100 методичних матеріалів. Протягом 2011 – 2013 рр. в міських ЗМІ надруковано 37 статей  про участь гуртківців у організаційно-масовій роботі. 

           Згідно зі Статутом в  закладі діє педагогічна рада, яка розглядає та аналізує роботу педагогічного колективу щодо реалізації пріоритетних напрямків діяльності закладу, рівень професійної підготовки педагогів, визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності закладу.  Процес атестації та підвищення кваліфікації в КПНЗ НБДЮТ спрямований на забезпечення і стимулювання постійного професійного та особистісного розвитку педагога, його адекватної самооцінки та самореалізації у професійній діяльності.

Адміністрація  КПНЗ НБДЮТ  на високому рівні організовує дотримання чинного законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки під час організації навчально – виховного  процесу.

В  закладі забезпечено сумлінне виконання наказу МОН України від 23.08.2013 № 947 «Про затвердження Примірної  інструкції з ведення ділової  документації в позашкільних навчальних закладах».

На достатньому рівні в закладі  забезпечується проведення організаційно-просвітницької роботи, яка відповідає основним напрямам його діяльності і здійснюється продовж усього навчального року; інформаційно-методичне забезпечення діяльності  позашкільного закладу (в звітному періоді педагогами  проведено 14 відкритих занять, 1  обласний та 3 міських семінара, 3 майстер-класа, 2 круглі стола та педагогічні читання для педагогів і адміністрації загальноосвітніх закладів,  педагоги закладу мають публікації в друкованих виданнях ДОІППО). адміністрацією закладу проводиться певна робота по впровадженню в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій,  по вдосконаленню змісту та форм методичної роботи. КПНЗ БДЮТ також забезпечує координацію роботи міської дитячої  громадської  організації «СПОН» («Самостійність! Порядність! Оптимізм! Натхнення!»), членами якої є 26 шкільних організацій учнівського врядування, які діють за програмами: «Лідер», «Інтелект», «Турбота», «Молодша зміна», «Креатив», «Котигорошко». 

Суспільний рейтинг закладу  є високим і забезпечується єдністю напрямків спільної діяльності керівників гуртків, батьків та вихованців.

Поряд з цим у роботі закладу є окремі недоліки: недостатня увага приділяється впровадженню у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій, застосовуванню  у навчально-виховному  процесі гуртків, клубів та студій інтерактивних, інноваційних  форм, методів і прийомів; досвід роботи закладу слабо  пропагується і  узагальнюється. Однак зазначені недоліки суттєво не впливають на рівень освіт­ньої діяльності закладу.

            Виходячи з вищезазначеного,

                                               НАКАЗУЮ:

  1. Акт за наслідками атестаційної експертизи комунального позашкільного навчального закладу  «Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості»  затвердити (додається).     
  2. Вийти з пропозицією до регіональної експертної ради про визнання комунального позашкільного навчального закладу  «Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості»  атестованим з відзнакою  у сфері позашкільної освіти за напрямками: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний, спортивний та військово-патріотичний; з показником  82,96 бали, з обсягом прийому 1200 осіб.
  3. Відмітити позитивний досвід роботи директора закладу Лендель Валентини щодо створення сприятливих умов для розвитку творчих  здібностей вихованців, зміцнення навчально-методичної   та   матеріально-технічної бази  закладу та плідної співпраці з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств міста по задоволенню культурних потреб територіальної громади.

4.   Методисту методичного кабінету Шпак О.О.:

4.1.            Узагальнити матеріали перевірки та впорядкований пакет документів за наслідками атестаційної експертизи передати адміністрації закладу.

4.2.            Взяти на контроль виконання пропозицій за наслідками атестаційної експертизи.

5.  Виконуючому обов’язки завідувача методичного кабінету Натанзону Е.Ю.:

5.1.  надати конкретну допомогу адміністрації закладу у розробці заходів з               виконання пропозицій атестаційної комісії;

5.2. внести в план роботи методкабінету питання надання методичної      допомоги  закладу в міжатестаційний пе­ріод;

5.3. оприлюднити результати атестації навчального закладу через місцеві

       ЗМІ.

6.                                     Адміністрації закладу (Лендель В.М.):

6.1.Підсумки атестації, висновки та пропозиції експертної комісії взяти до   

       неухильного виконання.

6.2.Розробити заходи з ліквідації виявлених  недоліків та перспективи

       розвитку закладу, обговорити їх на засіданні педагогічної ради.

6.3. Результати атестації закладу враховувати при проведенні атестації

        педагогічних кадрів.

  1. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти і науки Некрасову Г.В., контроль залишаю за собою.

 

 

Начальник  відділу освіти і науки

Нікопольської міської ради                                                     В.В.Сафонова