КПНЗ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Методична робота

ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об’єднання керівників гуртків КПНЗ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

 

1.Загальні положення

1.1.Методичне об’єднання керівників гуртків (МО) створюється при

       КПНЗ НБДЮТ і являється консультативним органом, це одна з форм

       методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності

       педагогів.

 

1.2. МО створюється за наявності не менше трьох керівників гуртків, які ведуть

       гурток одного напряму або декількох споріднених напрямів:

-         художньо – естетичного;

-         туристсько – краєзнавчого;

-         соціально – реабілітаційного;

-         екологічного;

-         військово – патріотичного;

-         спортивного;

-         гуманітарого.

 

1.3. Керує МО голова, який обирається на два роки членами МО, має

       відповідну фахову освіту, зі  стажем роботи за фахом не менше п'яти років.  

       Для забезпечення ведення  документації МО обирається секретар.

 

1.4. Плани роботи МО затверджує директор КПНЗ НБДЮТ.

 

1.5. МО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року

       матеріали роботи МО узагальнюються у вигляді звітів.

 

1.6. Засідання МО проводяться 4 рази упродовж навчального року:

        - організаційне засідання, вивчення нормативної бази;

        - методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів;

        - творчі звіти керівників гуртків, підсумки роботи МО.

 

1.7. Загальний контроль за роботою МО здійснюється завідувачем методичним

       відділом.

 

1.8. Уся діяльність МО здійснюється на основі педагогічного аналізу,

        планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з

        програмою розвитку КПНЗ НБДЮТ та цим положенням і передбачає

        багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою 

        забезпечення безперервного зростання професійного рівня керівників

        гуртків.

 

1.9. Зміст роботи МО має переважно інформаційно – консультативне,

       психолого – педагогічне, методичне, профільне спрямування.

 

2. Діяльність методичного об’єднання спрямовується

на виконання таких завдань:

2.1. Удосконалення науково – теоретичної, психолого – педагогічної, загально –

       дидактичної, методичної і профільної підготовки членів МО з метою

       надання якісної позашкільної освіти.

2.2. Здійснення інформаційно – нормативного, методичного, психологічного

       забезпечення керівників гуртків.

2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду.

       Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Розгляд і вироблення пропозицій по покращенню організацій і методики

       роботи гуртків.

2.5. Розгляд авторських програм гуртків, положень про міські конкурси.

2.6. Розгляд і вироблення рекомендацій з тематики та оформлення методичних

       розробок.

2.7. Розгляд та обговорення тематики семінарів і відкритих занять.

2.8. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, творчої

       діяльності керівників гуртків.

2.9. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій,

       методик навчання та виховання гуртківців.

 

3. Склад методичного об’єднання

3.1. Методичне об’єднання керівників гуртків художньо – естетичного напряму:

   МО керівників гуртків образотворчого мистецтва:

       - голова МО;

       - члени МО – керівники гуртків ізостудії, арт-студії, лозоплетіння.

 

 

   МО керівників гуртків хореографічного та циркового мистецтва:

       - голова МО;

       - члени МО – керівники гуртків хореографічних гуртків, циркової студії.

 

   МО керівників гуртків театральних , вокальних студій та театру мод:

       - голова МО;

       - члени МО – керівники гуртків театральних , вокальних студій , театру мод

          та моделювання сценічних костюмів.

 

3.2. Методичне об’єднання керівників туристсько – краєзнавчого,

       екологічного та військово - патріотичного   напряму:

       - голова МО;

       - члени МО – керівники гуртків спортивно – туристичного,  краєзнавчого,

          екологічного та  військово – патріотичного.   

 

3.3. Методичне об’єднання керівників соціально – реабілітаційного ,

       гуманітарного та спортивного  напряму:

       - голова МО;

       - члени МО – керівники  клубів та шахового гуртка.